Danish


KLASISSISKE DAGE 2023

TEMA: "HUMOR, LEG OG LATTER"


Velkommen til Klassiske Dages tema anno 2023: ”Humor, leg og latter.” Mange kan måske synes, at der for tiden ikke er så meget at more sig over, verdenssituationen taget i betragtning. Temaet kan synes at være en anelse dristigt, ja ligefrem et provokerende valg. Klassiske dage er dog først og fremmest en festlig musikalsk fejring, som altid med underfundige sider, skæve vinkler, uropførelser, frit flydende tværfaglighed, innovation og overraskende måder at opleve musikken på - og det på højeste internationale niveau, hvor hele den musikalske fødekæde samtidig vækstes, altid med en årlig skiftende dramaturgi – og her er det legende element, kreativiteten og humoren et vigtigt omdrejningspunkt.

 

Som den russiske komponist Dmitri Sjostakovitj skrev: ”Hvad kan betragtes som menneskelige følelser? Sikkert ikke kun lyrik, sorg, tragedie? Har latter ikke også krav på den høje titel? Jeg vil kæmpe for den legitime ret til latter i 'seriøs' musik.”

For den arme Sjostakovitj - et hypersensitivt og yderst nervøst gemyt - var det et helvede og en absolut terror at være komponist under Stalins regime, som stærkt påvirkede hans udtryksform og virke som komponist og menneske. Her blev latter til tider endda et våben - og en samlende kraft.

 

Et uundværligt element i musikken er legen! Det berettes, at dyr med en relativ lang barndom leger mest, og at disse dyrearter ofte har større hjerner. Selv hvis man forhindrer dyr og mennesker i at lege, ja så opfinder de bare en ny måde, hvorpå de kan lege mere. Det er jo fantastisk! For legen giver adgang til nye perspektiver, innovation, forskning samt faciliterer leg og indlæring.


W.A. Mozart elskede at spille musikalske sekvenser baglæns og yndede et "musikalsk terningespil". Det var et system, der gjorde brug af terninger til tilfældigt at generere musik fra forud komponerede muligheder. Ligeledes kunne han skrive en meningsløs latinsk tekst, der lød som sjofle tyske fraser, når sangerne fremførte dem. Den kære hr. Mozart var en charmerende blanding af gavstrik og geni.

 

Vi glæder os til at byde lyttere og publikum fra nær og fjern til Klassiske Dage anno 2023 – til musikalsk humor, leg og latter:

Hjertelig velkommen!

 

Janne Thomsen, fløjtenist, kunstnerisk leder og direktør for Klassiske Dage, Holstebro

PROGRAM FOR 2023 

offentliggøres til foråret

Janne Thomsen, fløjtenist & kunstnerisk leder for Klassiske Dage - i Stan Laurels hjemby i England, i selskab med

Anthony Hewitt, pianist & kunstnerisk leder af Ulverston International Music Festival november 2022.

Portræt af festivalen 2017

credits: Sarah Willis og Deustche Welle

Portræt af festivalen 2016

credits: Mads Haukrogh

Koncert i Ulfborg Kirke 2015

credits: Olivier Doise og Klassiske Dage

SENESTE NYT


KLASSISKE DAGES SENESTE NYHEDER


Glæd jer til Klassiske Dage 2023 med solister fra den klassiske musiks øverste hylder.


Der er fuld gang i det foberedende arbejde bag kulisserne.


Nyheder opdateres løbende. 


Få nyhedsbreve og info på mail om kommende arrangementer fra Klassiske Dage.

Klik her

Tak til