Om Janne Thomsen

JANNE THOMSEN


Bio

JANNE THOMSEN

Fløjtenist og kunstnerisk leder


Den danske fløjtenist Janne Thomsen har etableret sig som en yderst succesfuld og efterspurgt solist og kammermusiker. Hun påbegyndte sine musikalske studier som 4-årig og blev senere kåret som “Young Musician of the Year” i Danmark. Efter en årrække med spændende og intense studier ved Royal Academy of Music i London og i solistklassen på Conservatoire de Musique de Paris fortsatte hun som prisvinder i fremtrædende fløjtekonkurrencer i Prag, Paris, Bayreuth, Rom, Wien, Paris og Boston. Ligeledes er Janne Thomsen blevet tildelt legater af Dronning Margrethe II og Prins Henriks fond, samt Augustinus, Holstebro Musikpris og Gadeprisen. I 2016 blev hun tildelt titlen ARAM, “Associate of the Royal Academy of Music, London”, en hæder uddelt til musikere, der har gjort en særlig indsats I musikkens verden.

Janne Thomsen har optrådt som solist med orkestre og ensembler heriblandt English Chamber Orchestra, Czech Philharmonic, Kremerata Baltica, Salzburg Camerata, Vienna Chamber Orchestra og Moscow Soloists.


Hun optræder med anerkendte solister så som Maxim Vengerov, Gidon Kremer, Janine Jansen, Pierre Laurent Aimard og Yuri Bashmet. Engagerede samarbejder med ledende komponister, heriblandt Sofia Gubaidulina, Hans Werner Henze, Wolfgang Rihm, Giya Kancheli, Peteris Vasks og Bent Sørensen, ligesom hun brænder for at nedbryde de gængse grænser mellem stilarter og genrer, bl.a. ved tværfaglige projekter inden for musik sammen med andre kunstarter. Koncertprojekter i de kommende år byder bl.a. på turné I Australien, Israel, Spanien og koncerter I London’s Wigmore Hall og King’s Place. 


Fra 2004-2007 underviste Janne Thomsen på Mozarteum konservatoriet i Salzburg og fra 2008-2010 som gæsteprofessor ved Hochschule für Musik i Luzern og siden 2020 vendt tilbage til Danmark fra München, hvor hun fortsat også er aktiv.

Hun er grundlægger og kunstnerisk leder af “Klassiske Dage” - Holstebro International Music Festival - i sin hjemby, en festival som er vokset markant og er blevet rost af pressen, siden dens grundlæggelse i 2005 og for hvilken hun i 2011 blev tildelt Holstebro Kommunes Kulturpris og Lionsprisen.


Link til pressefotos

JANNE THOMSEN

Flutist and artistic director


The Danish flutist Janne Thomsen has established herself as an extremely successful and in-demand soloist and chamber musician. She began her musical studies as a 4-year-old and was later named "Young Musician of the Year" in Denmark. After a number of years of exciting and intense studies at the Royal Academy of Music in London and in the soloist class at the Conservatoire de Musique de Paris, she continued as a prize winner in prominent flute competitions in Prague, Paris, Bayreuth, Rome, Vienna, Paris and Boston. Janne Thomsen has also been awarded scholarships by the Queen Margrethe II and Prince Henrik's Foundation, as well as the Augustinus Foundation, Holstebro Music Prize and the Jacob Gade Prize. In 2016, she was awarded the title ARAM, “Associate of the Royal Academy of Music, London”, and honors awarded to musicians who have made a special contribution to the world of music.

Janne Thomsen has performed as a soloist with orchestras and ensembles including the English Chamber Orchestra, Czech Philharmonic, Kremerata Baltica, Salzburg Camerata, Vienna Chamber Orchestra and Moscow Soloists.

She performs with renowned soloists such as Maxim Vengerov, Gidon Kremer, Janine Jansen, Pierre Laurent Aimard and Yuri Bashmet. Engaged collaborations with leading composers, including Sofia Gubaidulina, Hans Werner Henze, Wolfgang Rihm, Giya Kancheli, Peteris Vasks and Bent Sørensen, and she likes to break down the traditional boundaries between styles and genres by interdisciplinary projects in music together with other art forms. Concert projects in the coming years include a tour in Australia, Israel, Spain and concerts in London's Wigmore Hall and King's Place.

From 2004-2007 Janne Thomsen taught at the Mozarteum Conservatory in Salzburg and from 2008-2010 as a senior professor at the Hochschule for Music in Lucerne and since 2020 returned to Denmark from Munich, where she will still be active.

She is the founder and artistic director of "Classical Days" - Holstebro International Music Festival - in her hometown of Holstebro, a festival which has grown significantly and has been praised by the press since its founding in 2005 and for which she in 2011 was awarded Holstebro Municipality Culture Prize and the Lions Prize.


Link to press photos