Ingrid Hvass Historiefortæller, Danmark

Ingrid Hvass har i en menneskealder arbejdet med både traditionelle fortællinger, litterære tekster og egne fortællinger, og hun har udviklet et stort og alsidigt repertoire af eventyr, sagn, ballader, myter, noveller, romaner og livshistorier. Ingrid fortæller i et enkelt og poetisk sprog og kombinerer ofte sine fortællinger med sange og musik. Hun tilstræber at fortælle i et tidløst og levende sprog, som vækker fortællingens billeder og skaber en sanselig oplevelse for både voksne og børn.
Igennem sit liv har Ingrid Hvass hørt sin mor fortælle følgende om sin mor, Ingrids mormor: ”Mor hun var en RIGTIG god fortæller, og når jeg sagde ”Mor, du er så god til at fortælle”, så svarede hun altid: ”Det er fordi, du er så god til at lytte!”

Det er en lille fortælling, som handler om det allervigtigste for en fortæller: én eller flere der lytter! Fortæller og tilhørere er dybt forbundne i den tid, det tager at fortælle en historie – alle digter med. Netop derfor er en fortælling ny, hver gang den bliver fortalt. Ja, fortællingen bliver til, mens den fortælles.

Foto: Jenny Selldén