Houlkær Kirke Odshøjvej 7A, 8800 Viborg

Houlkær Kirke blev indviet 1992 efterhånden som Viborg voksede på den østre side af Nørresø. Kirkerummet er et meget velegnet koncertrum med en dejlig akustik. Det er et meget lyst, enkelt, smukt og velproportioneret rum, der har en stemning, der indbyder til ro, fordybelse og andagt. Taget bliver båret af store, hvidmalede trækonstruktioner, og loftet er blåt som himlen. Gulvet er udført med lyse naturstensfliser, og væggene er vandskurede og hvidmalede.

Dagslyset er styret via høje vinduer og højtsiddende ovenlys, så det kulminerer omkring alteret.

Kirkerummet er udformet ud fra idéen om den store kirke i den lille, således at der i det daglige er ca. 150 pladser og med sideskibene inddraget ca. 210.

Kirkens hjemmeside