Holstebro Valgmenighedskirke Skolegade 29, 7500 Holstebro

Det smukke skib i Holstebro Valgmenighedskirke har ofte dannet en fin ramme omkring Klassiske Dages koncerter og aktiviteter.

Kirken blev indviet palmesøndag 1885. Bygningen ligger på en banke ud mod Skolegade og er orienteret nord-syd. Kirken er opført i årene 1884-85 under ledelse af bygmester Andreas Bentsen, Vallekilde.

Sit nuværende udseende har kirken fået efter en ombygning i 1905-06 ved arkitekt Carl Brummer, hvorved der blev tilføjet et kor i syd og et tårnparti i nord.

www.holstebrovalgmenighed.dk