Dansk Talentakademi Kunst & Design udvikler unges kreative og kunstneriske sider

Kunst&Design tilbyder et tre-årigt forløb under Dansk Talentakademi for unge mellem 15 og 25. Kurset har til huse i Huset for Kunst&Design og råder over 700m2 atelier, udstillingslokaler og café. Alle studerende får en atelierplads som kan benyttes uden for undervisningen.

Undervisning
Kunst&Design består af et spor for design og et spor for billedkunst. Der vil være forskellig vægtning af opgaver og processer, alt efter hvilket spor, man vælger. Undervisningen varetages udelukkende af professionelle billedkunstnere eller designere, der alle har afgang fra et statsanerkendt kunstakademi eller designskole. Ud over faste undervisere har vi tradition for et stort antal gæstelærere.

Der er årligt undervisning 36 uger med gennemsnit 10 lektioner om ugen. Undervisningen foregår primært tirsdag og torsdag fra kl. 16.00 til 20.00. Det er derfor muligt at følge en ungdomsuddannelse eller et job ved siden af. Derudover kan de unge deltage i værkstedstimer og arbejde med egne projekter. Udover den daglige undervisning tilbydes også weekendkurser samt en årlig studietur.