Den Kgl. Balletskole Den Kgl. Balletskole, Holstebro

De sidste mange år har Klassiske Dage kunnet glæde sig over samarbejdet Det Kongelige Teaters Balletskole i Holstebro i forbindelse med projekterne for børn- og unge.

Skolen er, sammen med Balletskolen i Odense og de 5 talentcentre, oprettet for at give børn i hele landet mulighed for at uddanne sig til balletdansere og for at rekruttere flere danske dansere til Den Kongelige Ballet. Skolen i Holstebro er oprettet i et tæt samarbejde mellem Balletskolen, Det Kgl. Teater og Holstebro Kommune.

www.balletskolenholstebro.dk